FORVALTNINGSDATABASEN

Guldbrandsøy, Kari Anne (1993):

Helsesjefene i Bergen Kommune. En studie av helsesjefenes arbeidsoppgaver.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

928

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: