FORVALTNINGSDATABASEN

Solumsmoen, Dag (1980):

Fra byråkrati til teknobyråkrati. Et perspektiv på norsk sentralforvaltnings utvikling.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

93

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: