FORVALTNINGSDATABASEN

Hernes, Bernt (1993):

Forbrukerpolitikk i 1980 årene.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2131&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

930

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: