FORVALTNINGSDATABASEN

Solem, Tove (1993):

Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1993 Nr.20.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2140&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

936

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: