FORVALTNINGSDATABASEN

Storetvedt, Odd Andrew (1993):

Samordning på tvers av forvaltningsnivå. En analyse av samordningsprosessen mellom kommune og fylkeskommune i barnevernet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2141&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

937

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: