FORVALTNINGSDATABASEN

Tjønneland, Ingrid (1993):

Kvinner og flytting fra Askvoll kommune. Spørreskjemaundersøkelse blant kvinner boende i Askvoll og kvinner flyttet fra Askvoll.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2146&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

941

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: