FORVALTNINGSDATABASEN

Aarethun, Torbjørn (1993):

Personskifte blant dei folkevalde - ein trussel mot lokaldemokratiet? Ei undersøking av dei folkevalde sine erfaringar og holdningar til kommunalpolitisk arbeid.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

943

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: