FORVALTNINGSDATABASEN

Eidsvik, Elin (1993):

Bønder og byråkrater ...i skjønn forening? En studie av reorganisering i Steigen kommune.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2123&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

946

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: