FORVALTNINGSDATABASEN

Enoksen, Espen Andreas (1993):

Hvordan forordne det gode liv? En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953-1988.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2125&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

949

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: