FORVALTNINGSDATABASEN

Hanson, Åsa Helena (1993):

Den "lovløse" forvaltningen. Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2129&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

951

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: