FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsen, Magne Øvre (1994):

Prinsipp og praksis. - Stortinget og mål i forvaltningspolitikken.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9403

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=533

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1993).

Antall sider:

193

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

952

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: