FORVALTNINGSDATABASEN

Mowatt, Gunn-Reidun (1993):

"Ned på grasrota". Ei analyse av klientar sine behov og eigenkontroll i dagleglivet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2137&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

955

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: