FORVALTNINGSDATABASEN

Nysæther, Lars André (1993):

Institusjonsforming og organisasjonsfaktorer.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2138&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

956

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: