FORVALTNINGSDATABASEN

Straume, Hildur (1993):

Flytting - Kan kommunale tenester avgjera? Ei analyse av tilflyttingsmotiv i sju kommunar.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2143&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

958

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: