FORVALTNINGSDATABASEN

Hovden, Jan M. (1969):

Rekrutteringen til departementene i tiden 1914 - 1939.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

96

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: