FORVALTNINGSDATABASEN

Borge, Bjøm (1994):

Toppleiarlønsreforma i Oslo kommune - vekst og fall. Ein studie av innføringa, iverksetjinga og avviklinga av toppleiarlønsreforma i Oslo kommune.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9408

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1881&kategori=425

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

960

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: