FORVALTNINGSDATABASEN

Moberg, Jannicke (1994):

Institusjonell endringstreghet og utviklingen av Televerket - nye organisasjons- og styringsformer i telesektoren.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1889&kategori=425

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

970

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: