FORVALTNINGSDATABASEN

Teigen, Anneline C. (1994):

Iverksetting av en forvaltningsreform. Bergen kommunes effektiviseringsprogram slik det ble iverksatt i skoleavdelingen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1895&kategori=425

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

974

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: