FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Johan P. (red.) (1980):

Meninger og makt.

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

983

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: