FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.) (1997):

Forvaltningskunnskap.

Oslo: Tano Aschehoug.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

985

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: