FORVALTNINGSDATABASEN

Holmin, Ida Marie (1995):

Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1995 Nr.33.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1845&kategori=428

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgaåve.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

991

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: