FORVALTNINGSDATABASEN

Remme, Jan Are (1995):

Når rektor går ..... Ein studie av rektorskifte i to norske grunnskular.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1858&kategori=428

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

998

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Horisontal dimensjon: