FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Studieoppdrag"

Publikasjoner som omhandler kategori: Studieoppdrag.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 Forskning 208 Forskning finansiert av forskningsrådet, og egenfinansiert (grunn-) forskning.
2 Utgreiing 268 Oppdrag frå departement (f.eks. NOU), eller andre.
3 Begge deler 4 Dersom både kategori 1 og 2 synes passande.