FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Studietype"

Publikasjoner som omhandler kategori: Studietype.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 Beslutningsprosessar 15 Studien ser på beslutningsprosessen bak statleg verkemiddelbruk.
2 Iverksetting/implementeringsstudie 61 Studien tar for seg implementering/iverksetting av statlege verkemidler.
3 Effektstudie/implikasjoner/resultater 270 Studien ser på effektar/implikasjonar/resultat av statlege styringsverkemidler.
4 Kartlegging/kunnskapsgrunnlag 243 Dersom formålet med studien er å få oversikt eller meir kunnskap innanfor eit område.