FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "FoU Forsvar K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "FoU Forsvar K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Riksrevisjonen