FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Fengselsvesen K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Fengselsvesen K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen. Dokument nr. 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonen
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 2005 How and Why State Governments Adopt and Implement Managing for Results Reforms. Moynihan, Donald P.