FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Elektrisitet K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Elektrisitet K".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Knudsen, Halvor Gillund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forretning, forvaltning og politikk: en effektstudie av et fristilt monopol, tilfellet Statnett. Seip, Nicolai Kaurin