FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Miljøvern"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Miljøvern".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.