FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Bustad og nærmiljø"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Bustad og nærmiljø".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Rapport 2004 NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk Kommunal- og regionaldepartementet