FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Helse"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Helse".

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2000 Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer innom den offentliga sektorn. Blomqvist, Paula og Bo Rothstein
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2006 Measuring the Performance of the Hollow State. Frederickson, David G. and H. George Frederickson
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Notat 2003 The use of usefulness of performance measures in the Public Sector. Propper, Carol & Deborah Wilson
Tidsskriftsartikkel 2008 New Labour`s Re-disorganization: Hyper-Modernism and the Costs of Reform - a Cautionary Tale. Pollitt, Christopher