FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Generell medisinsk behandling I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Generell medisinsk behandling I".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.