FORVALTNINGSDATABASEN

Nye enheter lokalisert utenfor Oslo

(1) Velg departement

(2) Velg tilknytningsformer

og hovedtype

(3) Velg organisatoriske endringer

"Nye-" endringer

(4) Velg tidsperiode og utfør søket

Fra: Til:

Merk:

Valg av hovedtype

Begrepet Grupper brukes som samlebetegnelse for organisasjoner med mer eller mindre likestilte oppgaver.

Enheter som inngår i grupper er de substansielle enhetene som inngår i gruppen.

Merk at alle grupper er registrert i databasen, men at enkeltenheter som inngår i grupper under departement og under etat er kartlagt på to ulike måtar:

Eksempel
ValDøme
Gruppe under departementStatlige høgskoler
Enhet som inngår i gruppe under departementDe enkelte høgskolene
Gruppe under etatFylkesarbeidskontora
Enheter som inngår i gruppe under etatDe enkelte fylkesarbeidskontor

Lokale avdelinger/satellitter

I tillegg er lokale avdelinger/satellitter registrert i egen tabell. Dette er enheter som hører inn under en hovedenhet, men som er organisert som en avdeling lokalisert et annet sted. Endringshistorie er ikke kartlagt, men informasjon om lokalisering og overordnet er registrert. Eksempler på slike enheter kan være Avdeling Mo i Rana ved Høgskolen i Bodø. Et annet eksempel er Medisinsk fødselsregister i Bergen som ligger under Nasjonalt folkehelesinstitutt i Oslo.