FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2023
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2778 191525
ORGL (Organisasjonsledd) 295 185954
STAT (Staten) 20 6638