FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2022
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
AS (Aksjeselskap) 1 625
BEDR (Bedrift) 3158 191057
FLI (Forening/lag/innretning) 1 23
KIRK (Den norske kirke) 1 1946
ORGL (Organisasjonsledd) 252 182737
SF (Statsforetak) 1 3391
STAT (Staten) 17 5563
STI (Stiftelse) 1 6