Forvaltningsdatabasen

Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere
Utvalgsnummer: 10008000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1980 av Fiskeridepartementet i henhold til Stortingsvedtak. Opprettet på nytt 01.05.92 av Fiskeridepartementet i brev av 14.05.92.
Mandat:
Nemnda fører kontroll med Garantikassens virksomhet og påser at garantiordningen virker etter sitt formål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 3 0 1 14000 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 3 0 4 0 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 3 3 4 30159 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 3 3 3 25915 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 3 3 3 12000 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 3 3 3 39902 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 3 0 3 38938 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 3 0 3 29596
1988 Fiskeridepartementet 3 0 2 32500
1989 Fiskeridepartementet 3 0 2 34000
1990 Fiskeridepartementet 3 0 2 36512
1991 Fiskeridepartementet 3 2 1 30224
1992 Fiskeridepartementet 3 2 0 0
1993 Fiskeridepartementet 3 2 3 41920
1994 Fiskeridepartementet 3 2 3 22170
1995 Fiskeridepartementet 3 0 4 22170
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Kåre Kristoffersen 1 233 Viseformann Av departement 1970
1980 Leder Hans Gustav Ostrø 1 1601 Revisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Johan O. Skjelstad 1 1848 Fisker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker Av departement 1970
1984 Leder Hans Gustav Ostrø 1 1601 Revisjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1504 Fisker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1988 Leder Hans Gustav Ostrø 1 1601 Revisjonssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1992 Leder Stig Wigum 1 1201 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970 1970
1993 Leder Stig Wigum 1 1201 Advokat Av departement 1970
1994 Leder Stig Wigum 1 1201 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Engebretsen 1 104 Hovedkasserer Av departement 1970
1995 Leder Stig Wigum 1 1201 Advokat Av departement 1970