Forvaltningsdatabasen

Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika
Utvalgsnummer: 1002000
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 15.06.1963
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 4 0 4 47000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 5 0 4 43000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 0 0 2 6500
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Erik Berg 1 211 Konsulent Av departement 1970
1980 Andre tilknyttede personer Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Medlem og sekretær Bjarne Lindstrøm 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Ass.Generalsekretær Av departement 1970
1980 Leder Asbjørn Eide 1 301 Forsker Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Lauritz Johnson 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Ass.Generalsekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lauritz Johnson 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1981 Leder Asbjørn Eide 1 301 Forsker Av departement 1970
1981 Andre tilknyttede personer Tor Erik Gjerde 1 711 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Andre tilknyttede personer Knut Vollebæk 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970