Forvaltningsdatabasen

Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond
Utvalgsnummer: 10033000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1958
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 26.09.1958 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Instruks fastsatt ved samme kgl. res., jfr. endring av 10. juli 1959. Jfr. lov om avgift på tørrfisk til fordel for fellesreklame og propaganda for tørrfisknæringen av 14. mars 1958, paragraf 3.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 3 0 5 43000 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 3 3 5 0 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 0 0 8 144000 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 3 3 6 132000 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 3 3 3 219825 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 3 3 0 0 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 3 3 3 51437
1988 Fiskeridepartementet 3 3 0 0
1989 Fiskeridepartementet 3 3 1 34029
1990 Fiskeridepartementet 3 3 1 21313
1991 Fiskeridepartementet 3 3 1 26923
1992 Fiskeridepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Mowinckel Keyser 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nordahl F. Anthonisen 1 1201 Disponent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Diponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Nissen 1 2001 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Mowinckel Keyser 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Nordahl F. Anthonisen 1 1201 Disponent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Diponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Nissen 1 2001 Disponent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Mowinckel Keyser 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Nordahl F. Anthonisen 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Rolf Nissen 1 2001 Disponent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Vibeke Knudsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Magnus Johansen 1 1860 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Mowinckel Keyser 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Nordahl F. Anthonisen 1 1201 Disponent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Jentoft. 1 1860 Disponent Av departement 1970 1970
1987 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder John Berg 1 1865 Disponent Av departement 1970