Forvaltningsdatabasen

Norsk-Islandsk fiskerikommisjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk-Islandsk fiskerikommisjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk-Islandsk fiskerikommisjon
Utvalgsnummer: 10042000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Fiskeridepartementet i henhold til Fiskeriavtale Norge-Island.
Mandat:
Kvoteforhandlinger.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Fiskeridepartementet 2 0 3 40000 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 2 0 3 23536 Vedkommende departement
1984 Fiskeridepartementet 2 0 2 17082 Annen instans
1985 Fiskeridepartementet 2 0 2 39253 Annen instans
1986 Fiskeridepartementet 2 0 1 11284 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1988 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1989 Fiskeridepartementet 2 0 1 5027
1990 Fiskeridepartementet 2 0 1 1
1991 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1992 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1993 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1994 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1995 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1996 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1997 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
2002 Fiskeridepartementet 1
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Leder Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Førstekons Av departement 1970
1992 Leder Karsten Klepsvik 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Marius Hauge 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Jan Birger Jørgensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Nestleder Jan Birger Jørgensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Nestleder Tove K. Rørvik 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Leder Dag Stai 1 301 Underdirektør Av departement 1970
2002 Leder Johán H. Williams 219 Ekspedisjonssjef
2002 Marit C. Schage 301 Rådgiver
2003 Leder Johán H. Williams Ekspedisjonssjef
2003 Marit C. Schage Rådgiver