Forvaltningsdatabasen

Fiskerinæringens kvinneutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fiskerinæringens kvinneutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fiskerinæringens kvinneutvalg
Utvalgsnummer: 10050000
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 3. juli 1991.
Mandat:
Forvalte bevilgede midler over kap. 1050 post 75. Rådgivende funksjon overfor Fiskeridepartementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Fiskeridepartementet 7 6 4 112644
1992 Fiskeridepartementet 7 6 0 0
1993 Fiskeridepartementet 7 6 8 195000
1994 Fiskeridepartementet 7 6 8 275000
1995 Fiskeridepartementet 7 6 7 255500
1996 Fiskeridepartementet 7 6 6 368800
1997 Fiskeridepartementet 7 6 5 345000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretæ Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Solfrid Evensen 2 921 Leder Av departement 1970
1991 Leder Anne Breiby 2 1504 Statssekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hilde Kristin W Moen 2 1601 Førstesekr Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole Haugen 1 1617 Daglig Led Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Henriksen 2 1804 Distriktss Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elisabeth Johansen 2 1860 Adm. Direk Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Bergland 1 1901 Amanuensis Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretæ Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Solfrid Evensen 2 921 Leder Av departement 1970
1992 Leder Anne Breiby 2 1504 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hilde Kristin W Moen 2 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Haugen 1 1617 Daglig Leder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Henriksen 2 1804 Distriktssekret Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Johansen 2 1860 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Bergland 1 1901 Amanuensis Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1970
1992 Leder Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretæ Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Solfrid Evensen 2 921 Leder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Hilde Kristin W Moen 2 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole Haugen 1 1617 Daglig Leder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kari Henriksen 2 1804 Distriktssekret Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tarald Sivertsen 1 1848 Fiskeoppdretter Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Bergland 1 1901 Amanuensis Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Leder Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Erik Simonsen 1 113 Forbundssekretá Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Solfrid Evensen 2 921 Leder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kari Henriksen 2 1804 Distriktssekret Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tarald Sivertsen 1 1848 Fiskeoppdretter Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mariette Korsrud 2 1874 Regnskapsfører Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Bergland 1 1901 Amanuensis Av departement 1970
1994 Leder Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger-Britt Falk-Petersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anita Maurstad 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eva Munck-Madsen 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eystein Gaare 1 226 Forbundssekretæ Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kari Henriksen 2 1804 Distriktssekret Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tarald Sivertsen 1 1848 Fiskeoppdretter Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Mariette Korsrud 2 1874 Regnskapsfører Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anita Maurstad 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Eva Munck-Madsen 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eystein Gaare 1 226 Forbundssekretæ Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Regnskapsfører Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eva Munck-Madsen 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anita Maurstad 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eystein Gaare 1 226 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Andre tilknyttede personer Astri Elisabeth Pestalozzi 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Nestleder Solfrid Evensen 2 903 Husmor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Toril Holvik Hansen 2 1439 Produksjonsarbe Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Hans U. Hammer 1 1620 Distriktssekret Av departement 1970
1997 Leder Hilde Kristin W Moen 2 1648 Forretningsføre Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1750 Konsulent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Dille 2 1751 Matfiskoppdrett Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gunda Margrete Nilsen 2 1868 Husmor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marie Henriette Korsrud 2 1874 Regnskapsfører Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eva Munck-Madsen 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anita Maurstad 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Christensen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Freddy Sørensen 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Margrethe Aanesen 2 1902 Amanuensis Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Reigstad 2 1902 Stipendiat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dagfinn Malnes 1 1902 Forskningskoord Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Diana Montes 2 2001 Fagarbeider Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Martha Ditlefsen 2 2018 Personalansvarl Av departement 1970