Forvaltningsdatabasen

Samisk fiskeriutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samisk fiskeriutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samisk fiskeriutvalg
Utvalgsnummer: 10054000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 21.07.1993.
Mandat:
Utredning av samiske interesser i fiskerisammenheng.
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Fiskeridepartementet 10 10 3 233795
1996 Fiskeridepartementet 10 10 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Andre tilknyttede personer Sverre O. Johansen 1 103 Politisk Rådgiv Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Solfrid Evensen 2 921 Leder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Kjos Veim 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Nina Dahl 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Morten Selnes 1 1804 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lisbeth Berg Hansen 2 1811 Personlig Sekre Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ernst Karl Bolle 1 1902 Konsulent Av departement 1970
1995 Leder Gunnar Trulssen 1 1902 Fiskerisjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Administrativ L Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Hjortdal 2 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ragnhild Sandøy 2 1902 Landbruksfagl. Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Reidar H. Solberg 1 1940 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sigmund Pleym Hågensen 1 2003 Nestleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Thorulf Olsen 1 2017 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2018 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1970
1996 Andre tilknyttede personer Sverre O. Johansen 1 103 Politisk Rådgiv Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marit Myklevold 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Solfrid Evensen 2 903 Husmor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Kjos Veim 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Nina Dahl 2 1201 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Morten Selnes 1 1804 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lisbeth Berg Hansen 2 1811 Personlig Sekre Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Hjortdal 2 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Leder Gunnar Trulssen 1 1902 Fiskerisjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sven-Roald Nystø 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Else Grete Broderstad 2 1902 Administrativ L Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ernst Karl Bolle 1 1902 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ragnhild Sandøy 2 1902 Landbruksfagl. Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Reidar H. Solberg 1 1940 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sigmund Pleym Hågensen 1 2003 Nestleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar Johansen 1 2003 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Thorulf Olsen 1 2017 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Peder Mathisen 1 2018 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Magnhild Mathisen 2 2027 Adjunkt Av departement 1970