Forvaltningsdatabasen

Utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven
Utvalgsnummer: 10061000
Hjemmel:
Opprettet av departementet i 2000.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Olav Grimsbo 233 Adm. Direktør
2002 Gry Westad Brandshaug 301 Advokatfullmektig
2002 Johnny Tollefsen 602 Seksjonsleder
2002 Anders Mjelde 1102 Seksjonssjef
2002 Janet Bakke 1201 Sekretær
2002 Leder Roald Engenes 1601 Advokat
2002 Britt Solvik 1804 Varaordfører
2002 Per Pettersen 1804
2002 Oddmund Bye 1868 Skipsfører
2002 Randi Thørring Ass. Havnedirektør
2002 Oluf Bjørndal Seksjonssjef
2002 Arne Fuglum Sekretær
2002 Hilde Rusten Natedal Utredningsleder