Forvaltningsdatabasen

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond
Utvalgsnummer: 10065000
Hjemmel:
Opprettet av departementet i 2001. FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Fiskeridepartementet
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Anne Beth Skrede 301 Forbundssekretær
2002 Svein G. Nybø 602 Siviløkonom
2002 Rolf Jørn Karlsen 806 Forbundssekretær
2002 Gro Rukan 1401 Daglig Leder
2002 Keith Elliott 1439 Finansdirektør
2002 Atle Vartdal 1504 Teknisk Sjef
2002 Per-Helge Pettersen 1504 Trålbas
2002 Egil Sørheim 1571 Skipper
2002 Heidi Meland 1838 Daglig Leder
2002 Kurt Karlsen 1868 Båteier
2002 Nestleder Gerhard Olsen 2018 Fiskeskipper
2002 Nestleder Torbjørn Dahl Forbundsleder
2002 Leder Leif Inge Karlsen Fiskeoppdretter
2002 Morten Lund Disponent
2003 Keith Elliott Finansdirektør
2003 Heidi Meland Daglig Leder
2003 Per-Helge Pettersen Trålbas
2003 Gro Rukan Daglig Leder
2003 Leder Leif Inge Karlsen Fiskeoppdretter
2003 Anne Beth Skrede Forbundssekretær
2003 Svein G. Nybø Siviløkonom
2003 Egil Sørheim Skipper
2003 Morten Lund Disponent
2003 Atle Vartdal Teknisk Sjef
2003 Nestleder Gerhard Olsen Fiskeskipper
2003 Kurt Karlsen Fisker
2003 Nestleder Torbjørn Dahl Forbundsleder
2003 Rolf Jørn Karlsen Forbundssekretær