Forvaltningsdatabasen

Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål
Utvalgsnummer: 1036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 26.11.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Formuerettslige spørsmål i forbindelse med erstatningskrav vedrørende nasjonalisering/tvangsadministrasjon av norsk eiendom/formue. Åttende forhandlingsrunde avholdt i Oslo januar 1984, 9. forhandlingsrunde Berlin oktober 1984, 10. forhandlingsrunde juli/
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 4 0 1 10000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 1 0 0 4629 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 3 0 1 22056 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 4 0 2 41000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 2 0 1 18913 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 2 0 1 34000 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 2 0 1 7800
1988 Utenriksdepartementet 2 0 1 43908
1989 Utenriksdepartementet 2 0 1 5000
1990 Utenriksdepartementet 2 0 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Synnøve Fjellba Taftø 2 2401 Ambassadesekretær Av departement 1970 1970
1982 Medlem og sekretær Torbjørn Holthe 1 301 Aspirant Av departement 1970
1982 Leder Asbjørn Slørdahl 1 301 Ambassadør I statsråd 1970
1983 Medlem og sekretær Torbjørn Holthe 1 301 Aspirant Av departement 1970
1983 Leder Asbjørn Slørdahl 1 301 Ambassadør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Turid Skancke 2 301 Ambassadesekretær Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Aina Johansen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1983 Leder Gunnar Hærum 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1984 Medlem og sekretær Aina Johansen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1984 Leder Gunnar Hærum 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Turid Skancke 2 301 Ambassadesekretær Av departement 1970
1985 Leder Gunnar Hærum 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Merchant 2 301 Aspirant Av departement 1970
1986 Leder Gunnar Hærum 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Merchant 2 301 Aspirant Av departement 1970
1987 Leder Gunnar Hærum 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Irvin Eyolf Høyland 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Aasmund Rygnestad 1 216 Aspirant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Leder Egil Johannes Amlie 1 9957 Ambassadør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Niels Didrich Buch 1 219 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Leder Egil Johannes Amlie 1 9957 Ambassadør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Niels Didrich Buch 1 219 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Leder Egil Johannes Amlie 1 9957 Ambassadør Av departement 1970