Forvaltningsdatabasen

Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven
Utvalgsnummer: 1039000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 15.05.1981 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Utenriksdepartementet 8 0 8 50000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 0 0 12 343000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 8 0 12 540000 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 8 0 10 600000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Unni Antonsen 2 115 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Øyvind Riseng 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Olav Vilnes 1 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sigrid Romundset 2 301 Ambassadesekretær I statsråd 1970 1970
1981 Leder Bjarne Solheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Medlem og sekretær Tore Haslestad 1 605 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Nestleder Thorbjørn Sømod 1 605 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tore Hiorth Oppegaard 1 2030 Oberst I statsråd 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 301 Aspirant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øyvind Riseng 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 301 Aspirant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sigrid Romundset 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Leder Bjarne Solheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Leder Erik Dons 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Unni Antonsen 2 605 Ingeniør I statsråd 1970
1983 Medlem og sekretær Tore Haslestad 1 605 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Nestleder Thorbjørn Sømod 1 605 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tore Hiorth Oppegaard 1 2030 Oberst I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 2030 Oberst Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Torbjørn Holthe 1 301 Aspirant Av departement 1970
1984 Leder Erik Dons 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigrid Romundset 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind Riseng 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Unni Antonsen 2 605 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Nestleder Thorbjørn Sømod 1 605 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Medlem og sekretær Tore Haslestad 1 605 Overingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Inge Torhaug 1 2030 Oberst Av departement 1970