Forvaltningsdatabasen

Lotterinemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lotterinemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lotterinemnda
Utvalgsnummer: 109
Opprettelsesår: 2001
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Kultur- og kirkedepartementet
2005 Kultur- og kirkedepartementet
2006 Kultur- og kirkedepartementet
2007 Kultur- og kirkedepartementet
2008 Kultur- og kirkedepartementet
2009 Kultur- og kirkedepartementet
2010 Kulturdepartementet
2011 Kulturdepartementet
2012 Kulturdepartementet
2013 Kulturdepartementet
2014 Kulturdepartementet
2015 Kulturdepartementet
2016 Kulturdepartementet
2017 Kulturdepartementet
2018 Kulturdepartementet
2019 Kulturdepartementet
2020 Kulturdepartementet
2021 Kulturdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2004 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2004 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2004 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2004 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2004 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2005 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2005 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2005 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2005 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2005 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2005 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2005 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2005 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2006 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2006 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2006 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2006 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2006 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2006 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2006 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2006 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2007 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2007 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2007 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2007 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2007 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2007 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2007 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2007 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2008 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2008 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2008 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2008 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2008 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2008 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2008 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2008 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2009 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2009 Nils Holm 1 0 kommunaldirektør Departementet 01.01.2009 01.01.2013
2009 Turid Hundstad 2 0 spesialrådgiver Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2009 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2009 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2009 Ida Sletsjøe 2 0 fullmektig Departementet 01.01.2009 31.03.2012
2009 Ruth Anker Høyer 2 0 avdelingsdommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2009 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2009 Heidi Heggdal 2 3630 dommer Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2009 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2009 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2009 Karsten Sandvik 1 85140 Departementet 01.01.2001 08.01.2009
2010 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2010 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2010 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2010 Ida Sletsjøe 2 0 fullmektig Departementet 01.01.2009 31.03.2012
2010 Nils Holm 1 0 kommunaldirektør Departementet 01.01.2009 01.01.2013
2010 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2010 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2010 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2011 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2011 Ida Sletsjøe 2 0 fullmektig Departementet 01.01.2009 31.03.2012
2011 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2011 Nils Holm 1 0 kommunaldirektør Departementet 01.01.2009 01.01.2013
2011 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2011 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2011 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2011 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2012 Nils Holm 1 0 kommunaldirektør Departementet 01.01.2009 01.01.2013
2012 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2012 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2012 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2012 Ida Sletsjøe 2 0 fullmektig Departementet 01.01.2009 31.03.2012
2012 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2012 Elisabeth Wittemann 2 2760 dommer Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2012 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2012 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2013 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2013 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2013 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2013 Nils Holm 1 0 kommunaldirektør Departementet 01.01.2009 01.01.2013
2013 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2013 Elisabeth Wittemann 2 2760 dommer Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2013 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2013 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2013 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2014 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2014 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2014 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2014 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2014 Elisabeth Wittemann 2 2760 dommer Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2014 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2014 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2014 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2015 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2015 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2015 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2015 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2015 Elisabeth Wittemann 2 2760 dommer Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2015 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2015 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2015 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2016 Eystein Gjelsvik 1 0 økonomisk rådgiver Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2016 Anniken Rygg 2 0 prosjektleder Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2016 Marianne Vollan 2 0 direktør Departementet 01.01.2009 31.12.2016
2016 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2016 Elisabeth Wittemann 2 2760 dommer Departementet 01.01.2012 31.12.2016
2016 Anne-Berit Sandvin 2 13940 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2016
2016 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2016 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2017 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2017 Ingjald Sørhøy 1 6870 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2017 Audgunn Syse 2 8550 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2017 Åse Gustavsen 2 17940 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2017 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2017 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2018 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2018 Ingjald Sørhøy 1 6870 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Audgunn Syse 2 8550 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Åse Gustavsen 2 17940 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2018 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2019 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2019 Ingjald Sørhøy 1 6870 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Audgunn Syse 2 8550 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Åse Gustavsen 2 17940 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2019 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020
2020 Elisabeth Wittemann 2 2760 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2020 Ingjald Sørhøy 1 6870 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Audgunn Syse 2 8550 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Åse Gustavsen 2 17940 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Erling Sivertsen 1 50090 Departementet 01.01.2001 31.12.2020
2020 Bård Eikeset 1 68090 jurist Departementet 01.01.2013 31.12.2020