Forvaltningsdatabasen

Rådet for jord- og hagebruksforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for jord- og hagebruksforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for jord- og hagebruksforskning
Utvalgsnummer: 11012000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 01.06.1977 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr. 104 (75-76) og Innst. S. nr. 190 (76-77) Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 15.04.77.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 3 44600
1982 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 8 0 5 52663 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 8 0 2 62543 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 0 3 34490 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Leif Robert Hansen 1 214 Førsteamanuensis 1970
1980 Vanlig medlem Marie Bragdø-Aas 2 214 Amanuensis 1970
1980 Vanlig medlem Magnus Jetne 1 528 Forsker 1970
1980 Vanlig medlem Kolbein Sønsteby 1 622 Bonde 1970
1980 Vanlig medlem Johannes Havstad 1 904 Fylkesagronom 1970
1980 Vanlig medlem Edlaug Ingeborg Andøl 2 1638 Husmor 1970
1980 Vanlig medlem Kaare Rapp 1 1902 Forsker 1970
1981 Vanlig medlem Marie Bragdø-Aas 2 214 Amanuensis 1970
1981 Vanlig medlem Leif Robert Hansen 1 214 Førsteamanuensis 1970
1981 Vanlig medlem Magnus Jetne 1 528 Forsker 1970
1981 Vanlig medlem Kolbein Sønsteby 1 622 Bonde 1970
1981 Vanlig medlem Johannes Havstad 1 904 Fylkesagronom 1970
1981 Vanlig medlem Edlaug Ingeborg Andøl 2 1638 Husmor 1970
1981 Vanlig medlem Kaare Rapp 1 1902 Forsker 1970
1982 Nestleder Knut Aastveit 1 214 Professor Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Leif Robert Hansen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1982 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Egil Ekeberg 1 412 Forsker Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Edlaug Ingeborg Andøl 2 1638 Husmor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gurid Halsvik 2 1804 Ringleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Ekeberg 1 412 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gurid Halsvik 2 1804 Ringleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Ekeberg 1 412 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gurid Halsvik 2 1804 Ringleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Ekeberg 1 412 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gurid Halsvik 2 1804 Ringleder Av departement 1970