Forvaltningsdatabasen

Rådet for skogbruksforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for skogbruksforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for skogbruksforskning
Utvalgsnummer: 11017100
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1978 av Landbruksdepartementet i henhold til framlegg i St.meld. nr. 104 for 1975-76 og Innst. S. nr. 190 for 1976-77 Om organisering av rådgivende organer i landbruksforskningen.
Mandat:
Forskrifter for rådet er vedtatt av Landbruksdepartementet 8. desember 1977.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 8 0 5 50432
1982 Landbruksdepartementet 0 0 3 60717 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 5 48553 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 0 0 2 57833 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 2 21181 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Bonde 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Aavatsmark 1 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef 1970
1980 Leder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Knut Aarvelta 1 632 Skogarbeider 1970
1980 Nestleder Gunnar Lerfaldet 1 713 Tømmermester 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmester 1970
1980 Vanlig medlem Per Stamnes 1 1702 Disponent 1970
1981 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Bonde 1970
1981 Vanlig medlem Jan Abrahamsen 1 301 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Aavatsmark 1 301 Administrerende Direktør 1970
1981 Leder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Knut Aarvelta 1 632 Skogarbeider 1970
1981 Nestleder Gunnar Lerfaldet 1 713 Tømmermester 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmester 1970
1981 Vanlig medlem Per Stamnes 1 1702 Disponent 1970
1982 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm.Dir. Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1970 1970
1982 Leder Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogssjef Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1984 Nestleder Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Nestleder Eyvind Haarr 1 425 Rektor Av departement 1970