Forvaltningsdatabasen

Fagstyret for Statens Gartnerskole Jensvoll

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens Gartnerskole Jensvoll" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens Gartnerskole Jensvoll
Utvalgsnummer: 11018000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 3 3 6 11551 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 5 11358 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 4 8607 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 4 11753 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 3 5258 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 0 0 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1988 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1989 Landbruksdepartementet 3 3 4 8526
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Øivind Svendby 1 301 Anleggsgartnermester 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Rønningen 1 301 Anleggsgartnermester 1970
1980 Vanlig medlem Egil C. Heen 1 602 Gartner 1970
1980 Vanlig medlem Bjørg Ølstad 2 602 Lærer 1970
1980 Vanlig medlem Sigrid B. Torvik 2 602 Lektor 1970
1980 Vanlig medlem Hans O. Sylling 1 626 Gartner 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Rønningen 1 301 Anleggsgartnermester 1970
1981 Vanlig medlem Øivind Svendby 1 301 Anleggsgartnermester 1970
1981 Vanlig medlem Egil C. Heen 1 602 Gartner Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Ølstad 2 602 Lærer 1970
1981 Vanlig medlem Sigrid B. Torvik 2 602 Lektor 1970
1981 Vanlig varamedlem Clas Huseby 1 725 Gartner Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Egil C. Heen 1 602 Gartner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Clas Huseby 1 725 Gartner Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Øivind Svendby 1 301 Anleggsgartnermes Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Rønningen 1 533 Anleggsgartnermes Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Egil C. Heen 1 626 Gartner Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Ølstad 2 627 Undervisningsinsp Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunlaug Riis Aakerholt 2 706 Anleggsgartnermes Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Clas Huseby 1 725 Gartner Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunlaug Riis Aakerholt 2 706 Anleggsgartnermes Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunlaug Riis Aakerholt 2 706 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunlaug Riis Aakerholt 2 706 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunlaug Riis Aakerholt 2 706 Anleggsgartnerm Av departement 1970