Forvaltningsdatabasen

Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes
Utvalgsnummer: 11021000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 3 3 4 5352 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 8186 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 3 3 3 4266 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 3 3 6 14051 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1988 Landbruksdepartementet 3 3 5 16022
1989 Landbruksdepartementet 3 3 2 6718
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ingerid Alstadsæter 2 1228 Lektor 1970
1980 Vanlig varamedlem Torkjell Sekse 1 1231 Fruktdyrker 1970
1980 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Fruktdyrker 1970
1980 Vanlig medlem Inger Grønset 2 1235 Adjunkt 1970
1980 Vanlig medlem Kristian Brurok 1 1238 Gartner 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Døsen 1 1243 Gartner 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingerid Alstadsæter 2 1228 Lektor 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Fruktdyrker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Grønset 2 1235 Adjunkt 1970
1981 Vanlig varamedlem Oddmund Utne 1 1238 Fruktdyrker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kristian Brurok 1 1238 Gartner 1970
1984 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gardbruker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddmund Utne 1 1238 Fruktdyrker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Elin Kronheim 2 1201 Gartner Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Guri Flotve 2 1231 Gartner Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torkjell Sekse 1 1231 Gardbruker Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Sjur K. Jaastad 1 1231 Gardbruker Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddmund Utne 1 1238 Gartner Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Wenche Lyngbø 2 1247 Gartner Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Elin Kronheim 2 1201 Gartner Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Guri Flotve 2 1231 Gartner Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Lyngbø 2 1247 Gartner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Elin Kronheim 2 1201 Gartner Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Guri Flotve 2 1231 Gartner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Lyngbø 2 1247 Gartner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Elin Kronheim 2 1201 Gartner Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Guri Flotve 2 1231 Gartner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Wenche Lyngbø 2 1247 Gartner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Elin Kronheim 2 1201 Gartner Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Guri Flotve 2 1231 Gartner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Wenche Lyngbø 2 1247 Gartner Av departement 1970