Forvaltningsdatabasen

Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad
Utvalgsnummer: 11028000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1970 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 3 3 5 5917 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 4 5011 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 0 0 4 5645 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 3 4220 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 0 0 5 6440 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 4 5582 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 3 7635
1988 Landbruksdepartementet 3 3 5 9403
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Johannes Thorsrud 1 412 Forsker 1970
1980 Vanlig varamedlem Christine M Hoel 2 412 Gårdbruker Bonde 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristian E. Østby-Deglum 1 412 1970
1980 Vanlig medlem Lars Hauger 1 412 Bonde 1970
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Torp 1 415 Fylkesagronom 1970
1980 Vanlig medlem Helene Lunde 2 417 Lektor 1970
1981 Leder Johannes Thorsrud 1 412 Forsker 1970
1981 Vanlig medlem Gerd Blakstad 2 412 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars Hauger 1 412 Bonde 1970
1981 Vanlig varamedlem Christine M Hoel 2 412 Gårdbruker Bonde 1970
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Torp 1 415 Fylkesagronom 1970
1981 Vanlig varamedlem Helene Lunde 2 417 Lektor Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gerd Blakstad 2 412 Gardbruker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helene Lunde 2 417 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gerd Blakstad 2 412 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helene Lunde 2 417 Lektor Av departement 1970
1986 Leder Johannes Thorsrud 1 412 Forsker Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Lars Hauger 1 412 Bonde Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Helge Lund 1 412 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Torp 1 415 Fylkesagronom Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Helene Lunde 2 417 Lektor Av departement 1970 1970
1987 Nestleder Helge Lund 1 412 Lektor Av departement 1970
1988 Nestleder Helge Lund 1 412 Lektor Av departement 1970