Forvaltningsdatabasen

Fagstyret for Statens skogskole Osen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens skogskole Osen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens skogskole Osen
Utvalgsnummer: 11036000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 28.11.1980 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Mandat:
Styret velger selv leder og nestleder.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 3 3 6 5150 Vedkommende departement
1982 Landbruksdepartementet 3 3 3 6000 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 2 2003 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 3 3 4 3711 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 3 3 2 1899 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 3 4718 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 5 7092
1988 Landbruksdepartementet 3 3 4 3529
1989 Landbruksdepartementet 3 3 3 1865
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Thor Østmo 1 427 Lektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingvald Pedersen 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ola Sætre 1 428 Skogeier Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Steingrim Storlien 1 428 Skogeier Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger O. Baksjøberget 2 429 Faglærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Thor Østmo 1 427 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingvald Pedersen 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steingrim Storlien 1 428 Skogeier Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ola Sætre 1 428 Skogeier Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger O. Baksjøberget 2 429 Faglærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Thor Østmo 1 427 Lektor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingvald Pedersen 1 427 Fylkesskogmester Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steingrim Storlien 1 428 Skogeier Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ola Sætre 1 428 Skogeier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Else Marie Nermo 2 429 Faglærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tertit Hørstad 2 429 Forstkandidat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Inger O. Baksjøberget 2 429 Faglærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Else Marie Nermo 2 429 Faglærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tertit Hørstad 2 429 Forstkandidat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tertit Hørstad 2 429 Forstkandidat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else Marie Nermo 2 429 Faglærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Else Marie Nermo 2 429 Faglærer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tertit Hørstad 2 429 Forstkandidat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Forstkandidat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Østmo 1 427 Lektor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Tertit Hørstad 2 429 Forstkandidat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Ole Hørstad 1 429 Forstkandidat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Arvid Nermo 1 429 Skogforvalter Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Else Marie Nermo 2 429 Faglærer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Skogeier Av departement 1970 1970